Category

Özgüven

Özgüven kavramını tanımakla başlayalım. Özgüven kişinin kendini tanıması, güvenmesi, keşfetmesi, kendini kabul etmek gerekiyor gelir.

Öz güven iki türlüdür:

Doğuştan gelen ve sonradan edinilmiş olan durumdur.

Doğuştan öz güvenli doğan insanlar için daha fazla şartlar bu aile, coğrafi konum, ekonomik seviye gibi şartlarla şanslı diye tabir ettiğimiz insanlar arasında bulunan genetik kodları.

Sonradan çıkarılmış öz güvenli kişiler ile uzun yıllar boyunca negatif duygularla mücadele ettiği, bu mücadeleler dahil olmak üzere geliştirmiş ve öğrenmiş kişilerdir.

Öz güvenli insanlar hayatın her şeyi içindir çok iyi ifade ederler. Onları nerede görseniz dikkat çekici durumlarından tanırsınız. Yine öz güvenli olan insanlar sahte öz güvenli insanlar ile gerçek öz güven sahibi insanlar olarak farklı bir kategoride ayrılırlar.

Sahte tabirle şişirilmiş balon kullanıcıların. Sahte duyguları, özellikleri kendinde varmış gibi göstererek sahte bir olgu meydana getirirler. Başkaları bir süreye kadar inansa dahi kendi içlerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar.

Sahte öz güvene sahip kişiler toplum içerisinde hemen fark edilirler. Marka telaşları, özenti duruşlarından göze batarlar.

Gerçek öz güven sahibi kişilerdir. Sıradan gibi gözükürler ancak sıra dışı bir enerjileri vardır. Çekim alanları ve başarıları çok fazladır. Gerçekten başarılı olmuş insanlara bakmanızı ilk gerekli olan durumun öz güven olduklarını anlıyor.

Çünkü bir insan öz güveni olmadan hiçbir adım atamaz. Atsa dahi farkında olmaz. Farkında olmayan insanlar arasında durumlar için bir şey katmayacağı.

Daha güvenli olabilmek için doğuştan gerek sonradan kazanılmış olsun onu iki durumda da başarılı olma ihtimalleri diğer insanlara göre daha fazladır

Öz güvenli olmak demek başarılı olmak demektir. Başarılı olmak elinizde

Öz güvenliğinizida aşılması gereken engelleri gerekiyor aşabileceğinizi farkedeceksiniz