Değersizlik İnancında İstismar Edilmiş Çocuk

Değersizlik inancında istismar edilmiş çocuk uzun süre etkilerini iç dünyasında yaşar.

Bu konu çok hassas olmakla birlikte iki ayrı kategoride inceleme sağlayacağız

İki kategoriden ilki çocuklukta cinsel olarak istismar edilmiş çocuklar gelir. Bu durumla karşılaşan veya ona bu imkanı veren kişileri asla affetmezler.

Biz daha çok duygusal travmalarla ilgileneceğiz. İstismar edilmiş çocuk sadece cinsel anlamda değil duygusal anlamda kandırılan, sözünde durulmamış aileler veya çevre , kullanılmış çocuklar duygusal olarak istismar edilip hasarlı bir psikoloji yolunda ilerlemesine yol açmışlardır

Her insanın kendine özel dünyası olduğu için hangi yaşadığı duruma hangi anlamı kattı çarpıttı mı bunu ayırt etmek gereklidir.

İstismarın sözcük anlamı: , günlük yaşantımızda sık kullanılan kelimeler arasına girmeye başlarken, sadece stres düzeyini arttıran olaylara verdiğimiz ad olabilmekte; buna karşın, günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar, travma yaşadığı konular olarak tanımlanabilmektedir. Yaşanmış bir trafik kazası, bir doğal afet (deprem, sel, benzeri), taciz, daha zorlayıcı bir yaşantı, on beş yıllık evlilikte atılmış ilk tokat travmaya örnek oluşturabilmektedir

Değersizlik İnancında İstismar Edilmiş Çocuk

İstismar edilen insanlar farklı duygularla eşleştiği için artık başkasına güven duymakta zorlanırlar.

Bu  durum yetişkinlerde de genellikle evliliklerde, ilişkilerde , iş çevresinde baş gösterir. Bir yada birkaç durumla karşılaşan kişiler her durumda istismar edildiğini düşünerek kendisini dışarıya kapatır.

Biz daha çok çocukluktaki istismar edilen durumlarla ilgilendiğimiz için konuyu çok dağıtmadan devam edelim. Siz birçok durumla belki kitaplara sığmayacak kadar durum ve olaylarla karşılaşıyorsunuz.

Burada ana tema durum ve olaylar değil durumlara verdiğiniz tepkilerdir

Değersizlik inancında istismar edilmiş çocuklar

Bu durumlarda neler yapabileceğini sizin için özetledik.

1-Size yapılan davranış doğrudan sizi ilgilendirse de aslında karşıdaki kişinin ahlak ve inanç ölçüsünde ilerler

2-Başınıza her ne durum gelirse gelsin onu değiştirebilecek gücün içinizde olduğunu bilin.

3-İstismar edilen çocukların ortak noktası başkasını suçlamaktır. Başkası suçlu olsa dahi duygu durumunuzdan siz sorumlusunuz.

4-İstismar edilmiş kişilerin mutlaka uzman desteği alması gerekir.

5-Her şey kişiye özel olduğu için sizin verdiğiniz anlamlar doğrultusunda anılarınız bilinçaltına depolanır. O depo size özeldir. Değiştirmekte size bağlıdır.

6- Her zaman ümitli olun. Eğer ümitli olursanız bir adım ileride olursunuz.

7- Hiç bir şey kalıcı değildir. Kalıcı olmasını sağlayan zihninizdir. Yani inancınızdır, inanç değişince kalıcı düşündüğünüz durumda değişir.

8-Kandırılmış veya kullanılmış olmanız sizinle değil karşıdaki kişiyle alakalı olduğunu bilin onu affedin ama aynı duruma tekrar düşmeyin.

9-İstismar edilen çocuğun derin bir şefkat duygusuna ihtiyacı olduğu için sevdiğiniz kişi ve durumlarla sürekli olarak irtibatta kalın

10-Ya ümitsizsiniz yada ümit siz. Bu inançla daima hareket edin.

Bu makalelerde ilginiz çekebilir

Değersizlik inancında Sürekli Baskılanmış Çocuk

Değersizlik İnancında Başarısız Hissettirilen Çocuk

Değersizlik İnancında İlgisiz Bırakılmış Çocuk

Değersizlik İnancında Yalnız Hissettirilmek

Değersizlik İnancında Eksik Hissettirilmek

Değersizlik İnancında Kıyaslama

Değersizlik İnancında Sürekli Eleştirilmiş Çocuk

Değersizlik İnancında Korkutulmuş Çocuk

Leave a Reply