Psikolojik Çöküş

Psikolojik çöküş kişinin kendisini artık mücadele etmeyi bırakmasından veya mücadele edememesinden dolayı bunalım içerisinde hissetmesidir.

Psikolojik ÇöküşHer insan hayatının bir döneminde psikolojik çöküş durumunu hisseder.

Bu her zaman olmamak kaydıyla normaldir.

İnsan başta genetik kodlar hariç boş bir levha olarak dünyaya gelir ve gelişime açık olur.

Bu yüzden hayatının bir dönemi farkında olmadan yaşar.

Farkında olduğu durumda eğer o ağırlığı birden kaldıramazsa psikolojik çöküş başlar.

Birçok insanın sürekli olarak bağımlılık oluşturmasının temel sebebi budur.

Psikolojik çöküş insanın depresyon halidir. Artık mücadele etme gücü kalmadığında bu durumu unutmak adına bağımlılıklara sarılır.

Bağımlılıklar sadece alkol ya da diğer maddelerden oluşmaz.

Başka insana bağımlılık, sosyal medya bağımlılığı, herhangi bir objeye gereğinden fazla bağımlılık

Bir şeylerden kaçma ya da mücadele edememe durumlarından oluşabilir.

Bazı insanların çok aşırı giyime, kendine, arabasına, malına, zenginliğine düşkün olduğunu gözlemleyip şaşırabilirsiniz.

Her zaman görünüş değil arkasındaki psikolojik ve sosyolojik etkilerine bakarsanız gerçeğe çabuk ulaşabilirsiniz.

Bu aşırı düşkünlüğü olan kişiler içteki aşırılıklarıyla saklamaya çalıştıkları kişiliklerini örterler.

Psikolojik çöküş o duygusal durumu, psikolojiyi yok saymakla başlar.

Orada bir sorun var kabul etmiyorsa ya da görmek istemiyorsa o sorun yok olmaz. Sadece sırasını bekler.

Sürekli bir yerde çıkmak üzere potansiyel güç olarak bekler. Sürekli olarak bastırılırsa bilinçaltında sapkın düşüncelere yol açar.

Kişi ne kadar kolay farkına varırsa psikolojik çöküşten o kadar kolay kurtulabilir.

Psikolojik çöküş hissettiğinizde daha gerçekçi olmak sizin bu durumdan daha kolay çıkmanızı sağlar.

Kabul etmediğiniz bir durumu değiştiremezsiniz.

Hatta şöyle farklı bir araştırma gerçeği söylemek isterim.

Dünyada akıllı olan her insan ömrünün belirli yıllarında ‘’birkaç defa intihar’’ düşünmüştür.

Çok ilginç olan gerçek şudur. O isteğin oluşmasındaki temel sebepler nelerdir.

Kişi kaldıramayacağı yükü, anlam bulamayışı, istekleri doğrultusunda bir yaşamı olmaması, aşırı baskılanması, değersiz hissettirilmesi gibi durumlar psikolojik çöküş durumunu tetikler.

Kişi kendisini böyle hissettiğinde neler yapmalıdır?

Bu durumu birlikte inceleyelim.

1-Psikolojik çöküş durumu kalıcı değildir.

Bir durumu ne kadar çok kalıcı olarak düşünürseniz o kadar çok kehanetini gerçekleştirirsiniz.

Ölüm hariç her şeye deva bulunur denir. Birçok şeyin alternatifi vardır.

2-Öncelikle psikolojik çöküş durumunu kabul edin.

Kabul ettiğiniz durumda bilinçaltınız sinyal verecektir. Bilinçaltının temel görevi sizi korumaktır.

Eğer bir sorun algılıyorsa bunu değiştirmek için gayret ederseniz harekete geçecektir.

3-Sorunlarınıza düşman gözüyle bakmayın.

Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda sadece düşman gözüyle bakmayın.

Sizin değişmenizi gerektiren bir ders olarak görün. Dersleri geçmeniz için kurallarına uygun davranıp dönüştürme sağlamanız gerektiğini düşünün.

4-Sorunlara bakış açınızı değişin.

Psikolojik çöküş durumu yaşıyorsanız bu sadece yaşadığınız sorundan değil bakış açınızdan da kaynaklanabilir.

Aynı olaya iki kişi farklı gözlerle bakar. Sizin gibi bakmadığında bazen şaşırabilirsiniz

Başınıza gelen durumlara sadece sorun gözüyle bakarsanız çabuk depresyon durumuna girersiniz.

Ancak başınıza gelen birçok duruma değiştirilmesi gereken alarm durumu, size uygun olmayan düşünce ya da inanç olarak görürseniz daha farklı bir anlam katarsınız.

Bazı insanların çok fazla negatif düşüncede kalmasının sebebi budur.

Her durumu sorun gözüyle bakarlar. Eğer elinde bir çekiç varsa her şeyi çakılacak bir obje olarak görürsün.

O yüzden bazen iç eleştirmenini kendine yönlendirmeli ve başarmalısın.

5-Sorumluluk alın.

Psikolojik çöküşlerde en önemli etken sorumluluk almaktır.

Bu durumu yaşatan çoğunluklar karşı taraf olsa da asıl etken neden izin verdiğinizdir.

Bazen saflık, mecburiyet, inanma, çaresizlik gibi durumlar olsa da başka alternatiflere bakın.

Orada takılı kalmayın. Sorumluluk alın.

‘’Ben artık sorumluluğumu üzerime alıyorum ve bu durumu aşıyorum’’

‘’Ben Mutlu olmayı seçiyorum’’

‘’Ben mutluluğa layığım’’

Telkinlerini sıkça tekrar edin. Sorumluluk sizi ileri taşıyan yegane anahtardır her zaman hatırlayın.

Leave a Reply