Tasavvuf Ve Kendini Bilme

Tasavvuf ve kendini bilme konusu kişinin hem ruh hem madde dünyasını süsleyen, sadece süslemekle kalmayıp ebedi saadet için bir yol gösteren araçtır.

Dünyada olan bütün durumlar size bir işaret vermek içindir.

Tasavvuf ve kendini bilme durumu mutlu, huzurlu, iç ve dış dünyada zengin bir yaşam için olmazsa olmazlardandır.

‘’Kendini bilen Rabbini bilir’’ sözü, Kendini tanı deyişlerinin hepsinin ortak özellikleri insanın içinde bulunan manaları keşfedip  iç ve dış dünyasında etkin kullanması içindir.

Tasavvuf Ve Kendini BilmeEvrende oluşan her zerrenin bir görevi vardır.

Kendinizi bilmeniz için manaların özünü keşfedip iç dünyanızdaki cevheri keşif içindir.

Birçok insanın temelde mutsuz olmasının sebebi fıtratına uygun davranmaması, iç dünyasından uzak olarak dünyayı sadece madde olarak algılamasından kaynaklıdır.

Dünyada oluşan madde türü her şey enerjinin en yoğun halidir. Enerjinin en yoğun hali olmakla birlikte farkında olma durumunun en düşük halidir.

Bir insan madde dünyasını ne kadar arzular ya da peşine farkında olmadan düşerse o derecede kendisinden uzaklaşır.

Bir insan madde ve mana dünyasına dalarsa işte o zaman ölçülü bir şekilde ilerler.

Kendisini bulan insan artık diğer durumların sadece araç olduğunu bilir.

Tasavvuf ( Derin İslam anlayışı) kişinin kendisini bulması, deşifre edilmesi gereken konuları daha derin anlamlarıyla inceleyen bir durumdur.

Kişisel gelişim ve tasavvuf birbirinden ayrılmaz konulardır.

Bu sebepten dolayı her iki konuyu harmanlayarak farkında olma durumu oluşturacağız.

Kişi kendisini tanıdığı ölçüde dünyayı kavrayabilir demiştik.

Bunu durumu daha da açacak olursak kişi kendisini tanımaya başladığında mikro evrenin kendisi olduğunu, aslında arananın aranan ( kendisi ) olduğunu fark eder.

Birçok kavganın dışarıda değil içeride olduğunu, kendisini keşfettikçe kavgalarının azaldığını idrak eder.

Tasavvuf derin bir konudur. Nasıl ki okyanusa baktığınızda yüzeyi dalgaları sadece görürsünüz. İçine daldığınız zaman incileri, elmasları, diğer güzellikleri algılamaya başlarsınız

Bu durumu anlamanın temel yolu algılarınızı açmak ve gayret göstermektir.

Kendinizi bilme yolunda birçok sınavlar ile karşılaşırsınız

Başarılı olmak isterseniz her durumu bir sınanma aracı olarak görün.

Başarısız olmak isterseniz her durumun tesadüf olduğunu düşünebilirsiniz.

Evrende tesadüfe yer yoktur. Her durum bir göreve hizmet eder.

Deşifre edilmesi gereken sadece evren değil kendiniz olduğunu bildiğinizde her kapının size açıldığını göreceksiniz.

Felsefecilerin en sık üzerinde durduğu konuda yine ‘’kendini bilme’’ durumudur. Birçok felsefeci sorgulamalarla kişilere kendi farkında olma durumunu oluşturmak için çaba harcamıştır ve yine karanlık, negatif güçlerin işine gelmediğinden dolayı, aydın olan güçlerin ölmesini veya misyonlarını engellemek için çalışmışlardır.

Burada esas olan konu ruhunuzun derinliklerinde olan özü keşfetmektir.

Kendinizi bir dalgıç gibi düşünün. Okyanusa dalıp en derinlerden incileri, mercanları keşfettiğinizi düşünün.

Kişisel gelişim ve tasavvuf yolculuğu da bu şekildedir.

Derinlere inip yaşamın amacını keşfettiğinizde artık kavgalarınız azalacak. İçinizde huzur fazla olacaktır.

‘’Kendinizi bilmek’’ için gayret gösterin!

Leave a Reply